Integracja systemów informatycznych

Dysponujemy dużym doświadczniem przy projektowaniu, ocenie i wdrażaniu technologii w projektach IT. Posiadamy narzędzia i wiedzę pozwalającą zamodelować złożone systemy zarówno od strony modelu danych, jak i procesów biznesowych, które aplikacja mapuje.

Wsparcie dla firm korzystających z technologii IT

Jeżeli czują Państwo, że wdrażane oprogramowanie i systemy nie spełniają do końca stawianych przed nimi oczekiwań, zaś organizacja nie jest w stanie prawidłowo ich używać, oznacza to, iż prawdopodobnie powinni Państwo skorzystać z naszych usług.

Proponujemy firmom, które chcą się informatyzować, bieżące wsparcie które pozwoli świadomie określać potrzeby, co pozwoli uniknąć kosztów związanych z błędnymi i przedłużającymi się wdrożeniami oraz niewykorzystywaniem możliwości systemów już istniejących.